Edukacja

sporo ciekawych artykułów tematycznych

  • nauka (1)

    Prawo jako nauka

    Prawo jako nauka rozwijało się w toku rozwoju dziejów. Zmieniały się jego podstawy, sposoby analizowania, badania i sposoby interpretowania. Ciekawostką na pewno jest fakt, że prawo bardzo często było narzędziem w rękach osób nieuprawnionych a tymczasem badacze i naukowcy nauk prawnych byli tłumieni i tłamszeni, żeby tylko nie mogli zbyt wiele powiedzieć. Oczywiście, w toku dziejów też było tak, że nie poddawano się tak łatwo naciskom i nauki prawne dalej się rozwijały. Dzięki temu mamy dziś tak rozbudowany system prawny[…]

Nauki prawne

Posted by admin On Styczeń - 10 - 2016 Możliwość komentowania Nauki prawne została wyłączona
rp_nauka77.jpg

Nauki prawne rozwijają się od najdawniejszych już lat. W zasadzie, to można spokojnie powiedzieć, że rozwój nauk prawnych zaczyna się już od czasów starożytnych. Oczywiście, początki tej nauki były bardzo nieśmiałe, bardzo niepewne i niezwykle powierzchowne. Jednak jest to jak najbardziej zrozumiałe. Przecież, to początek w ogóle nauki. Nie mieli wówczas jeszcze żadnych doświadczeń, żadnych podstaw i żadnej bazy do tego by w jakikolwiek sposób tworzyć skomplikowane systemy prawne. Ważne jest tutaj, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że nauki[…]

Pisarz jako emigrant

Posted by admin On Grudzień - 4 - 2015 Możliwość komentowania Pisarz jako emigrant została wyłączona
nauka (47)

Lata 1907-1913 przeżył na Capri jako emigrant polityczny. Pisał dużo, piórem publicysty przeciwstawiał się porewolucyjnej depresji w literaturze rosyjskiej. W 1907 r. uczestniczył jako delegat z głosem doradczym w V zjeździe partii w Londynie, gdzie zaprzyjaźnił się z Leninem. Po powrocie z emigracji osiadł w miasteczku Mustamiaki w Finlandii i zajął się ponownym jednoczeniem wokół miesięcznika „Letopiś” i wydawnictwa „Parus” ludzi postępu. Podczas wojny przewodził kampanii pacyfistycznej, wojna wszakże zapoczątkowała przewlekły kryzys ideowy i twórczy w życiu Gorkiego; pisarz zwątpił[…]

Osadzanie prozniowe

Posted by admin On Grudzień - 4 - 2015 Możliwość komentowania Osadzanie prozniowe została wyłączona
nauka (1)

Stosowane obecnie w technologii metalizacji krzemowych przyrządów półprzewodnikowych cienkie warstwy metaliczne są osadzane próżniowo przy zastosowaniu następujących technik: naparowania próżniowego za pomocą źródeł par grzanych oporowo , indukcyjnie oraz wiązką elektronową, rozpylania katodowego w układzie diodowym oraz magnetronowym stałoprądowym lub radiowej częstotliwości. W technologii układów scalonych MOS i bipolarnych stosuje się naparowywanie próżniowe za pomocą dział elektronowych oraz rozpylanie katodowe. W procesach osadzania próżniowego metali trudnotopliwych oraz warstw stopowych powszechnie używa się systemów magnetronowych do rozpylania katodowego. W porównaniu z[…]

Odkrywcy hobbysci

Posted by admin On Grudzień - 4 - 2015 Możliwość komentowania Odkrywcy hobbysci została wyłączona
rp_nauka51.jpg

Prawdopodobieństwem odkrycia nowej komety zajmowało się teoretycznie wielu znanych astronomów. Niedawno bardzo ciekawe badania na ten temat przeprowadził S.N. Bieljajew z Leningradu, wykorzystując materiał opublikowany w roku 1958 przez kijowskiego astronoma Siergieja K. Wsiechswiatskiego w dziele Fiziczeskije charakterystyki komet i jego późniejszych uzupełnieniach. Zbadał mianowicie położenie nowo odkrytych komet na niebie, uwzględnił miesiące ich odkrycia, wyniki zaś zestawił w odpowiedniej tabeli. Może ona oddać duże usługi obserwatorom zajmującym się poszukiwaniem nowych komet, wskazuje bowiem te gwiazdozbiory i miesiące, w których[…]

Niezwyklosc obrazow

Posted by admin On Grudzień - 4 - 2015 Możliwość komentowania Niezwyklosc obrazow została wyłączona
rp_nauka42.jpg

Niezwykłość obrazów potęguje niezwykły styl — rozwichrzona składnia, chaotyczne i urywane okresy, niezwykłe graficzne ujęcia, udziwniona narracja przepojona kalamburami i paradoksami. W strukturze artystycznej dzieła ważną rolę odgrywały onomatopeiczne powtórzenia, refreny, motywy przeplatające się na zasadzie kontrapunktu. Na równi z symbolistami ważną rolę w procesie przemian prozy rosyjskiej na przełomie dwóch wieków odegrał Leonid Andrejew. Poświęcamy mu osobny ustęp. Tu wszakże godzi się podkreślić, że na początku XX wieku żądał on sztuki wielkich uogólnień: zamiast drobiazgowej analizy — syntezy; zamiast[…]

Mlecznosc

Posted by admin On Grudzień - 4 - 2015 Możliwość komentowania Mlecznosc została wyłączona
rp_nauka23.jpg

Mleczność jest cechą związaną z płcią, umożliwiającą odchowanie potomstwa ssaków. Wydzielanie i oddawanie mleka przez samice .ssaków nazywa się laktacją. Proces wydzielania mleka rozpoczyna się normalnie w momencie porodu, po odejściu łożyska, którego hormon — gonadotropiaa łożyskowa — hamuje sekrecję i działanie prolaktyny — hormonu mlekotwórezego wydzielanego przez przedni płat przysadki mózgowej. Ważną rolę w sekrecji mleka odgrywają hormony: kortykotropowy i tyreotropowy, uczynniając pracę kory nadnerczy i tarczycy. Hormon tarczycy — tyroksyna — wzmaga metabolizm, szczególnie przemianę białek. Oddawanie mleka[…]